ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ €300.00.